Tuesday, September 30, 2008

Introducing Sims '04 Batch in Ulta Pulta styleRead it as quoted :


'SaMe'nonsense : Vijay Menon (Same Nonsense)

'Raka'rtik Ris'hilarious' : Kartik Rishi (Raka Hilarious)

vaisha'linguistic' choud'haryPotter' : Viashali Choudhury

Gau'ravishing' Bhatia : Gaurav Bhatia

'BaCha'kravarty Adi'tyag de sab moh maaya' : Aditya Chakravarty (Bachha tyag de sab moh maaya)

A'molest' 'Guptarog' : Amol Gupta
'Daga'nesh 'Yani'Ni'kamchor' : Ganesh Nikam (Daga yani kamchor)

'Bipasha Basu'rojit 'vasna'ndy : Surojit Nandy (Bipashu Basu ki vasna)
'Ab'hay 'DaKu' ne 'mar li meri' : Abhay Kumar (Ab Daku ne mar li meri)
'InfosyS'iddharth 'IS'ingh 'ChoR'athore : Siddharth Singh Rathore (Infy is Chor)
'A'mbuj 'Ganpat'Pathak : Ambuj Pathak (A` Ganpat)
La'lita ke Sri'vasna't ka vashikaran : Lalit Srivastava (Lita ke vasna ka vashikaran)
Sheena Mat'hurrey' :Sheena Mathur

Nit'indian' Mad'ancestor' : Nitin Madan (Indian Ancestor)

Jas'meetha' Wa'liar': Jasmeet Walia ((Meetha Liar))

'MurarRi'chachi' Madanglo Indian : Richa Madan (Murari Chachi Anglo Indian)
yashwind'erotic' : Yashwinder
Gair kanooni u'ra**i' v Mand ha'janani' : Gaurav Mahajan (Gair Kanooni Ra***i Janani)

Ka'poori' 'Waat'in : Atin Kapoor (Poori Waat)
Rathee'shameless' Ma'nikamma' : Ratheesh Mani
Sing'horny' 'Teach'audhry Bhupend'rape' : Bhupender SIngh Choudhury (Horny Teacher raping)
'Kavara'pras'admi' naidu: Vara Prasad (Kavara Admi)

Avi'nasha' 'Tyag'i : Avinash Tyagi (Nasha Tyag)
'DAku'nal : Kunal Roy
Na'Reshma' aur 'Shera'arma : Reshma AUR sHERA
Sa'Initial' siddhar'Thought' : Siddharth Saini
Roma Bains : Her name say it all
'Shivamani'ckam Rangara'junior' : Manickam Raju
Chou'handsome' 'Man'il : Anil Chouhan
'Baseless'hrey ka'poori' : Shrey Kapoor
Rac'Hit Man of Gargi College' : Rachit Garg
Crime Master GoGo aurav Trive'diwana' : Gaurav Trivedi
'Bhav'inesh Shar "Mat khao and reply karo meri mail ka" : Avinesh Sharma (Bhav mat khao aur reply karo meri mail ka)
chirag Kalyug ka rawan : Chirag kalra
Moh;Nishabd' 'Gadhi'r : Mohnish Dhir(Nishabd Gadhi)
Viv'Ekta main anekta' Yadav : Vivek Yadav
'Singapore Bhaga'urav Verma : Gaurav verma
'Hanuman'oj 'Balisht'y 'angad' : Manoj Baliyan (balisht Hanuman ,Angad)
Siddharthonda Mathur : Siddharth Mathur
Now my friend Vijay Menon is working on Anagrams
i.e
1. DASH, A CAVE RUG ! - Gaurav Sachdeva
2. IT'S RAKH RIK ! - Kartik Rishi
3. HAT VARA, AB GUI ! - Gaurav Bhatia
4. AHOY HARI SADU, V CHIL - Vaishali Choudhary
5. RTI ADY, CHAK VAT YARA - Aditya Charavarty
6. AND A RICH MA ! - Richa Madan
7. MIN, AND A TIN - Nitin Madan
8. V AT RISHI VAIL'S KIL RATS ! - Lalit Kishore Srivastava
WATCH OUT THIS SPACE FOR FULL BATCH COVERAGE

No comments: